Observatori Ciutadà Municipal de Santa Eulària des Riu empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Comprendre el pressupost
Com es classifica un pressupost municipal?
La llei estableix tres tipus de classificació dels ingressos i les despeses. Pel que els mateixos ingressos i despeses es poden presentar de tres maneres diferents:
  • Per categories econòmiques: amb una finalitat fonamentalment comptable. S'utilitza tant per a despeses com per ingressos. És obligatòria. Respon a la pregunta "¿En què es gasta?" (Naturalesa de la despesa).    
  • Per programes: la classificació per programes s'ordena la despesa segons la finalitat. Respon a la pregunta "¿Per a què es gasta?". S'utilitza únicament en les despeses i és obligatòria.    
  • Per unitats orgàniques: no és obligatòria per llei i per tant que es creu o no dependrà de cada corporació. Respon a la pregunta "Qui gasta?" (Responsable de la despesa) o "Qui ingressa?".

Us deixem un completíssim manual per entendre un pressupost municipal realitzat per les nostres companyes del Grup Auditoria Ciutadana de Badalona: